Afname

De omstandigheden tijdens een toetsafname moeten optimaal zijn: dat komt de prestaties van uw cursisten ten goede. Bij een toetsafname komt meer kijken dan enkel een lokaal vastleggen in het rooster. Denk bijvoorbeeld aan de zorg voor voldoende plekken, kladpapier en headsets, maar ook aan rust in de aangrenzende lokalen. Naast de optimalisering van de omstandigheden draait het vooral ook om de gelijkheid van de omstandigheden, zodat iedere cursist een gelijke kans krijgt om te laten zien wat hij in huis heeft. Bij de afname van de toetsen spreken en gesprekken betekent dat bijvoorbeeld dat docenten hun klassen dezelfde instructie geven en dat gespreksleiders zich houden aan de gespreksleidraad. Meer informatie over de afnamespecificaties per toets, zoals toetstijd en toegestane hulpmiddelen, vindt u bij toetsen in het Toetsplatform Taal.

Om een optimale en gelijke toetsafname te realiseren, is het van belang dat u de toetsafname goed en tijdig voorbereidt. Daarbij is het belangrijk dat u weet waar u rekening mee kunt houden bij de afname van een toets, hoe u dat doet en vooral ook wat u moet doen als er toch iets mis gaat. Ga naar afnamecondities voor tips bij de toetsafname.

Na een optimale voorbereiding kan de toets dan ook echt worden afgenomen. Voor de toetsen die digitaal worden afgenomen in het Toetsplatform Taal moet de cursist inloggen in het Toetsplatform Taal om de toets te kunnen maken. Hoe de cursist moet inloggen lees u bij inloggen als cursist.

Hoe goed u de toetsafname ook hebt voorbereid, er kunnen altijd problemen ontstaan tijdens de afname van de toets. Ga naar problemen tijdens de afname voor de oplossing op veelvoorkomende problemen, zoals problemen met het internet of met het inloggen. In het uiterste geval is het mogelijk om een lopende toetsafname stop te zetten. Ga naar toetsafname stopzetten voor meer informatie hierover.