Soorten toetsen

Toetsen hebt u in alle soorten en maten. In het Toetsplatform Taal vindt u de volgende toetsen:

  • Niveautoetsen
  • Combinatietoetsen
  • Voorschatter

Niveautoetsen

Een niveautoets gebruikt u om een voortgangs- of eindniveau vast te stellen. Een niveautoets bevat daarom ook vragen over één niveau uit het Raamwerk NT2. Het resultaat wordt aangeduid in een cijfer voor het getoetste niveau. Naast dit cijfer geeft de uitslag ook diagnostische informatie. Er wordt weergegeven hoe de kandidaat op de afzonderlijke onderdelen gescoord heeft. Zo kunt u zien op welke gebieden de kandidaat mogelijk nog ondersteuning nodig heeft.

Combinatietoetsen

Een combinatietoets bevat vragen over meerdere niveaus uit het Raamwerk NT2. De toets is daarom geschikt om in te zetten voor de intake. Op basis van het resultaat kan het onderwijs op maat ingevuld worden voor de kandidaat.

Voorschatter

Voor de niveaus uit het Raamwerk NT2 zijn Voorschatterstoetsen beschikbaar. De Voorschatter taalvaardigheid is een toets waarmee een globale indicatie verkregen kan worden van de taalvaardigheid van de kandidaat. Op basis van het resultaat kan vervolgens de juiste niveautoets Schrijven, Spreken of Gesprekken voorgelegd worden aan de kandidaat. Ook bestaat er een voorschatter inclusief niveautoets. Dit zijn intaketoetsen voor Lezen en Luisteren aanwezig met een ‘geïntegreerde’ Voorschatter taalvaardigheid. Dit betekent dat de kandidaat de Voorschatter maakt en dat de software vervolgens direct de juiste niveautoets voorlegt aan de kandidaat.

Receptieve en productieve vaardigheden

Bij Taalvaardigheid maken we een onderverdeling naar receptieve en productieve vaardigheden.

Receptieve vaardigheden
Lezen 
Kijken/Luisteren


Productieve vaardigheden
Schrijven
Spreken
Gesprekken voeren