Status- en voortgangsrapportages genereren

Naast rapportages op toetsniveau kunt u ook rapportages downloaden die de ontwikkeling van cursisten over meerdere toetsen heen in beeld brengen: de status- en voortgangsrapportages. U kunt een status- of voortgangsrapportage zowel voor een individuele cursist als voor een groep cursisten genereren. Ga naar status- en voortgangsrapportages genereren voor individuele cursisten voor een beschrijving van hoe u een status- en voortgangsrapportage voor een specifieke cursist kunt genereren. Bij status- en voortgangsrapportages genereren voor groepen cursisten leest u hoe u een status- en voortgangsrapportage voor een groep cursisten kunt downloaden. U kunt de status- en voortgangsrapportages exporteren naar Excel. Ga naar status- en voortgangsrapportages exporteren naar Excel voor meer informatie hierover.