Een second opinion aanvragen

Als u twijfelt over uw beoordeling, kunt u de toets nog door een andere docent laten bekijken voordat de beoordeling definitief wordt. Kies in dat geval voor ‘Second opinion’. De beoordeling sluit automatisch af.

De collega die de toets heeft klaargezet krijgt een automatisch gegenereerde mail dat er een tweede beoordelaar gekoppeld moet worden. In het tabblad Toetsen=>beoordelaarsbeheer vindt u onder ‘niet toegewezen’ de toets. Vink de gewenste toets aan en kies bij acties voor ‘Wijs beoordelaar toe’.

De tweede beoordelaar ziet dat het om een second opinion gaat doordat er SO achter de naam staat. De tweede beoordelaar krijgt de beoordeling van de eerste beoordelaar te zien en kan deze desgewenst aanpassen. Pas als de tweede beoordelaar de beoordeling heeft gestopt, wordt deze definitief.