Gebruikersbeheer vanuit koppeling webservices

In het Toetsplatform Taal kunt u het gebruikersbeheer volledig automatisch laten verlopen door een koppeling te maken met de webservices voor het cursistadministratiesysteem en/of de planningstool waar u als instelling mee werkt. Het Toetsplatform Taal biedt verschillende webservices die de gelegenheid bieden om beheertaken (gedeeltelijk) vanuit andere systemen uit te voeren. Zo vermindert u de administratieve last en verkleint u de kans op fouten in gebruikersgegevens. De koppelingen met webservices voor EduArte, N@tschool, Magister, People Soft, SOM, OnTrac en Red Spider zijn standaard. Deze webservices kunnen los van elkaar worden gebruikt. Ook maatwerkkoppelingen zijn mogelijk. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om door middel van single sign on vanuit een bepaalde website door te linken naar het Toetsplatform Taal.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een koppeling of wilt u weten of het Toetsplatform Taal ook gekoppeld kan worden aan het cursistenadministratiesysteem of de planningstool die op dit moment in uw instelling wordt gebruikt? Neem dan contact op met de Klantenservice via 088-5569800.

Koppeling studentadministratiesysteem

Maakt u gebruik van de koppeling met uw cursistadministratiesysteem, bijvoorbeeld EduArte, dan vindt er automatisch een gebruikerskoppeling en resultatenkoppeling plaats. De automatische gebruikerskoppeling zorgt ervoor dat alle cursisten in het Toetsplatform Taal onder dezelfde afdeling, opleiding en groep zijn terug te vinden als in het cursistadministratiesysteem. Wijzigingen in het cursistadministratiesysteem worden automatisch overgenomen in het Toetsplatform Taal. Met een automatische resultatenkoppeling hoeft u de toetsresultaten van cursisten niet handmatig in te voeren. Binnen de resultatenkoppeling kunnen instellingen zelf hun voorkeuren aangeven. Veel instellingen willen bijvoorbeeld enkel de examenresultaten ingelezen hebben, maar deze niet direct zichtbaar maken voor de cursist. De gebruikersgegevens en toetsresultaten worden iedere nacht gesynchroniseerd.

Koppeling planningstool

Het is tevens mogelijk om het Toetsplatform Taal te koppelen aan de planningstool die in uw instelling wordt gebruikt, bijvoorbeeld OnTrac. Met name bij een centraal georganiseerde examenafname biedt dit uitkomsten. Cursisten kunnen zich dan bijvoorbeeld via de planningstool zelf inschrijven voor een examen op een vooraf bepaald afnamemoment. De koppeling met het Toetsplatform Taal zorgt er dan voor dat het betreffende examen automatisch op het juiste moment voor de cursist wordt klaargezet.

Single sign on

Door middel van single sign on kunt u een link maken vanuit een bepaalde website naar het Toetsplatform Taal. Zo kunnen cursisten met één klik vanuit bijvoorbeeld de portal of e-learningomgeving naar de toetsspeler van het Toetsplatform Taal gaan, zonder dat de cursist daarvoor extra hoeft in te loggen.