Keuze maken tussen diagnostisch en globaal beoordelingsmodel

In het Toetsplatform Taal kunt u als docent bij een toets zelf kiezen met welk model u wilt werken. Bij het klaarzetten van een toets is het daarom belangrijk om de toets met het beoordelingsmodel van uw keuze te selecteren. In de titel van de toets is het type beoordelingsmodel te herkennen aan de afkortingen ‘DB’ (diagnostisch beoordelingsmodel) en ‘GB’ (globaal beoordelingsmodel). Welk model het beste past, hangt af van het doel van de toets. Een examen heeft altijd een globaal beoordelingsmodel.

Formatief toetsen - diagnostisch beoordelingsmodel

Is toetsing bedoeld om inzicht te krijgen in wat een cursist al goed doet en waar nog verbetering nodig is, bijvoorbeeld bij een nulmeting of voortgangstoets, dan hebt u een beoordelingsmodel nodig dat niet alleen een niveau-uitslag geeft, maar vooral inzicht geeft in waar het onderwijs zich op moet gaan richten. In die situatie is een diagnostisch beoordelingsmodel het meest passend. Met de uitgebreide set van beoordelingscriteria en de daaraan gekoppelde uitslag geeft het diagnostische beoordelingsmodel houvast aan de docent die de cursist verder wil helpen in zijn talige ontwikkeling. Ook geeft het de cursist inzicht in waar hij zich op moet focussen bij zijn verdere ontwikkeling. Dankzij deze concrete en gerichte feedback helpt dit model de cursist te motiveren om zijn eigen taalontwikkeling op te pakken.

Summatief toetsen - globaal beoordelingsmodel

Is toetsing bedoeld om vast te stellen welk niveau een cursist uiteindelijk behaald heeft, dan volstaat een beoordelingsmodel dat leidt tot een snel en efficiënt beeld van dat niveau: een globaal beoordelingsmodel. Dit model geeft geen concrete feedback per vormaspect.