Typen toetsresultaten in het Toetsplatform Taal

Het Toetsplatform Taal kan worden gebuikt voor het inzetten van NT2-toetsen en toetsen die gekoppeld zijn aan het Referentiekader Taal. Deze toetsengeven een uitslag op basis van de niveaus uit het raamwerk NT2 of het Referentiekader Taal. Daarnaast wordt bij ieder toetsresultaat een ontwikkelscore weergeven. Deze uitslagen zijn niet altijd direct gekoppeld aan een cijfer. Wel zijn er richtlijnen uitgewerkt voor een zinvolle cijferbepaling.