Juiste toets staat niet klaar

  • Overal waar ‘toetsen’ staat, kan ook ‘examens’ gelezen worden

In de toetsspeler van de cursist is zichtbaar welke toetsen op dat moment zijn vrijgegeven. Als de betreffende toets niet in het overzicht ‘Openstaande toetsen’ in de toetsspeler wordt getoond dan kan dit drie oorzaken hebben:

Lukt het niet om de toets klaar te zetten en/of vrij te geven, neem dan contact op met de Klantenservice via 088 556 9800.