CSV-bestand aanmaken

U kunt gebruikersgegevens automatisch importeren in het Toetsplatform Taal via een CSV-bestand. In het CSV-bestand kunt u verschillende gebruikersgegevens opnemen. Voor elk gebruikerskenmerk dat u wilt importeren neemt u een specifiek importeerlabel op in het CSV-bestand. Ga naar toelichting importeerlabels CSV-bestand voor een beschrijving van de importeerlabels en bijbehorende gebruikersgegevens die u in het CSV-bestand kunt opnemen.

U kunt gebruikmaken van een CSV-bestand voor het toevoegen van nieuwe gebruikers in het Toetsplatform Taal, maar ook voor het toevoegen van nieuwe gebruikers in het Toetsplatform Taal, maar ook voor het wijzigen van gebruikersgegevens. U kunt het CSV-bestand ook inzetten om gebruikers op inactief te zetten of te archiveren. Het op inactief zetten of archiveren van een gebruiker kan altijd weer ongedaan gemaakt worden. Ga naar inactieve of gearchiveerde gebruikers weer actief maken via CSV-bestand voor meer informatie hierover.

U kunt in één CSV-bestand ook meerdere aanpassingen opnemen. Zo kunt u in één CSV-bestand bijvoorbeeld de ene gebruiker nieuw toevoegen, de gegevens van een reeds bestaande gebruiker wijzigen en weer een andere gebruiker archiveren.