Voortgangsrapportage op instellingsniveau genereren in het Toetsplatform Taal

De instellingsbeheerder kan een voortgangsrapportage ontwikkelen voor de gehele instelling. De voortgangsrapportage kan worden gebruikt om de ontwikkeling van de cursisten in te zien per vaardigheid en het verschil/overeenkomst per sector in kaart te brengen. Hierbij is het belangrijk om met een goed toetsplan te werken (zie ook toetsen, toetsplan). Wilt u meer informatie over hoe u de voortgangsrapportage kunt inzetten? Neem dan contact op met uw contactpersoon van het Toetsplatform Taal bij Bureau ICE.