Waar moet ik op letten bij het beoordelen van een toets spreken, gesprekken voeren of schrijven?


Je beoordeelt een spreek-, gespreks- of schrijftoets via de beoordelingsmodule in de TOA. Bij de toetsen spreken en gesprekken voeren maak je hierbij gebruik van de geluidsopname van de toetsafname en/of het aantekeningenblad in het toetsboekje. De schrijftoetsen beoordeel je op basis van de taalproductie van de studenten (digitaal in de TOA of op papier in de toetsboekjes). Bij de beoordeling ga je in op twee aspecten: de controle van de precondities (de minimale eisen waaraan de taalproductie moet voldoen) en de daadwerkelijke niveaubeoordeling. Pas als de student aan de precondities heeft voldaan, begin je met de daadwerkelijke niveaubeoordeling. Ga voor meer informatie naar een toets beoordelen in de TOA.