Toetsresultaten interpreteren

​DDe toetsresultaten in het Toetsplatform Taal geven inzicht in hoe de cursist een toets gemaakt heeft. De toetsresultaten worden overzichtelijk weergeven in verschillende rapportages (zie ook toetsresultaten bekijken in het Toetsplatform Taal). Op de uitslag- en adviesrapportages van de toetsen is een absolute en percentuele totaalscore, het behaalde referentieniveau of referentieniveau op het raamwerk NT2, de bijbehorende ontwikkelscore en indien van toepassing een cijfer opgenomen (zie ook typen toetsresultaten in het Toetsplatform Taal). Daarnaast wordt bij de meeste toetsen ook een detailuitslag gegeven op de verschillende onderdelen in de toets. Zo is voor de cursist inzichtelijk wat zijn scores zijn en waar verbeterpunten liggen. Voor u als docent maken de rapportages op toetsniveau zichtbaar hoe cursisten ervoor staan in relatie tot de doelen. Dit levert directe informatie op voor de begeleiding van uw cursisten en invulling van uw lessen en geeft inzicht in het rendement van uw onderwijs. Lees meer over welke informatie u uit de rapportages van de toetsen kunt halen bij interpreteren toetsresultaten Nederlands en interpreteren toetsresultaten NT2.