Beoordelen

De toetsen in het Toetsplatform Taal zijn kwalitatief hoogwaardig: de toetsen worden voortdurend gemonitord op basis van de afnames en reacties van gebruikers en zijn goedgekeurd door de Inspectie van het Onderwijs. Toch garandeert dit niet per se een goede afname en betrouwbare uitslag, daar is namelijk meer voor nodig. Zo is het belangrijk dat de afnamecondities voor alle cursisten hetzelfde zijn. Oftewel: iedere cursist heeft recht op dezelfde setting waarin de toets wordt afgenomen. Dat betekent hetzelfde (type) toetslokaal, dezelfde hulpmiddelen, dezelfde toetstijd en uiteraard dezelfde toets. Maar wat er ná de toetsafname gebeurt, namelijk het beoordelen, is minstens zo belangrijk.

Automatisch beoordeelde toetsen

Het Toetsplatform Taal is erop gericht het toetsproces zo eerlijk en efficiënt mogelijk te maken. Daarom gebeurt in het Toetsplatform Taal alles zoveel mogelijk automatisch. Het grootste deel van de toetsen wordt dan ook automatisch beoordeeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor de toetsen lezen, luisteren, taalverzorging en woordenschat . Op basis van de automatische beoordeling van de opgaven wordt het toetsresultaat vastgesteld. Lees hier meer over bij typen toetsresultaten in het Toetsplatform Taal. De resultaten van de automatisch beoordeelde toetsen zijn direct na de toetsafname beschikbaar.

Handmatig beoordeelde toetsen

Hoewel we door middel van automatisering de beoordelingen zo vergelijkbaar en daarmee zo eerlijk mogelijk willen maken, kunnen en willen we niet alles tot in de kleinste details voorschrijven. Taalproductie heeft immers oneindig veel mogelijkheden waardoor het (nog) niet mogelijk is om voor iedere uiting sluitende beoordelingscriteria te hebben. We vinden het daarom beter dat de toetsen voor de productieve vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren handmatig beoordeeld worden door u als docent.

Beoordelen is niet eenvoudig. We geven u daarom handvatten om ook het beoordelingsproces zo eerlijk en betrouwbaar mogelijk te maken bij de kwaliteit van de beoordeling borgen. Om het beoordelingsproces zoveel mogelijk te standaardiseren en automatiseren, hanteren we in het Toetsplatform Taal twee beoordelingsmodellen: het diagnostische beoordelingsmodel en het globale beoordelingsmodel. Lees hier meer over bij beoordelingsmodellen in het Toetsplatform Taal. Wilt u weten hoe het beoordelen van de toetsen voor de productieve vaardigheden praktisch gezien in zijn werk gaat? Ga dan naar toetsen beoordelen in het Toetsplatform Taal.