Ontwikkelscore

De toetsen in het Toetsplatform Taal geven naast een uitslag op Referentieniveau of niveau uit het Raamwerk NT2 ook een ontwikkelscore. De ontwikkelscores worden afgezet op één schaal voor alle niveaus en laten de voortgang binnen een niveau zien. De ontwikkelscore wordt berekend aan de hand van het niveau van de toets en de behaalde procentuele score. Het geeft een verfijning van de toetsuitslag.

Met de ontwikkelscores kunt u zien of en hoe een cursist zich ontwikkelt. Ook kunt u op basis van de ontwikkelscores toetsresultaten met elkaar en met het landelijke gemiddelde vergelijken. In het voorbeeld hieronder ziet u op basis van drie toetsmomenten dat een cursist een ontwikkeling heeft doorgemaakt van 1F naar 2F.