Toetsen in het Toetsplatform Taal

Het Toetsplatform Taal bevat ongeveer 300 methodeonafhankelijke NT2-toetsen voor Nederlands, Lezen, Luisteren, Spreken, Gesprekken en Schrijven op verschillende taalvaardigheidsniveaus. De NT2-toetsen in het Toetsplatform Taal zijn ontwikkeld op basis van landelijk vastgestelde kaders, zoals het Raamwerk NT2. Daarnaast bevat het Toetsplatform Taal een intake-instrument voor het mbo en toetsen Loopbaan en burgerschap.

In het Toetsplatform Taal kunt u een Excelbestand downloaden met het complete en actuele toetsaanbod. U vindt de link naar dit Excelbestand rechts op de nieuwspagina.

In de toetstitels worden afkortingen gebruikt. De betekenis van de meest voorkomende afkortingen vindt u in onderstaande tabel.

Afkorting

Beschrijving

Raamwerk NT2

Toets die de beheersingsniveaus uit het Raamwerk NT2 meet. Link: Raamwerk NT2

DB

Toets die wordt beoordeeld aan de hand van het diagnostische beoordelingsmodel (zie beoordelingsmodellen in het Toetsplatform Taal voor meer informatie).

GB

Toets die wordt beoordeeld aan de hand van het globale beoordelingsmodel (zie beoordelingsmodellen in het Toetsplatform Taal voor meer informatie).

I

Intaketoets, deze toets kan worden ingezet als nulmeting. Intaketoetsen zijn altijd combinatietoetsen op twee of drie niveaus.

OGO

Toets met als thema opvoeding, gezondheid en onderwijs.

W

Toets met als thema werk.

V

Toets met als thema vrije tijd.

UV

Toets met als thema uitgaan en vrije tijd.

HS

Toets met als thema hobby en sport.

MC

Toets met als thema maatschappij en cultuur.