Beoordelingsmodellen in het Toetsplatform Taal 

​​​​​​Om het beoordelingsproces voor de toetsen voor de productieve vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren zoveel mogelijk te standaardiseren en automatiseren, hanteren we in het Toetsplatform Taal twee beoordelingsmodellen: het diagnostische beoordelingsmodel en het globale beoordelingsmodel. Met het diagnostische beoordelingsmodel beoordeelt u én geeft u feedback per vormaspect. Met het globale beoordelingsmodel kijkt u als beoordelaar naar het geheel van alle vormaspecten binnen een vaardigheid.

In het Toetsplatform Taal kunt u als docent bij een toets zelf kiezen met welk model u wilt werken. De keuze voor een beoordelingsmodel hangt af van het doel van de toets. Een examen heeft altijd een globaal beoordelingsmodel. Lees hier meer over bij keuze maken tussen diagnostisch en globaal beoordelingsmodel. Wilt u meer weten over de basisprincipes van de beoordelingsmodellen, ga dan naar inhoudelijke uitgangspunten beoordelingsmodellen.