Toelichting importeerlabels CSV-bestand

U kunt gebruikersgegevens automatisch importeren in het Toetsplatform Taal via een CSV-bestand. In het CSV-bestand moet u specifieke importeerlabels opnemen voor de gegevens die u wilt importeren in het Toetsplatform Taal. In elk CSV-bestand moeten in ieder geval de importeerlabels ‘[USERNAME]’ (gebruikersnaam), ‘[DEPARTMENT]’ (afdeling) en ‘[ACTION]’ (de actie die tijdens het importeren moet worden uitgevoerd) opnemen. De overige labels zijn optioneel. Welk optionele labels u in het CSV-bestand opneemt is afhankelijk van de gebruikersgegevens die u wilt importeren in het Toetsplatform Taal. De importeerlabels worden in de tabellen hieronder nader toegelicht.

Vereiste importeerlabels

Importeerlabel

Gebruikerskenmerk

Type invoer

Toelichting

[USERNAME]

gebruikersnaam

vrij

Iedere gebruiker is terug te vinden in het Toetsplatform Taal op basis van zijn gebruikersnaam. Alle gebruikersgegevens worden aan de gebruikersnaam gekoppeld. De gebruikersnaam moet daarom altijd worden opgenomen in het CSV-bestand. De gebruikersnaam dient uniek te zijn binnen de instelling. Voor de gebruikersnaam gelden de volgende eisen:

De gebruikersnaam moet 3 tot 15 tekens lang zijn.

In de gebruikersnaam mogen alleen de volgende tekens worden gebruikt: letters, cijfers, minteken (-), underscore (_) en/of punt(.). Deze tekens mogen vrij gecombineerd worden.

[DEPARTMENT]

afdeling

vrij

Bij het importeren van nieuwe gebruikers moet de naam van de afdeling in het CSV-bestand worden opgenomen. Het is daarbij belangrijk dat de afdeling al is aangemaakt in het Toetsplatform Taal (zie ook afdelingen aanmaken).

U kunt gebruikers ook in meerdere afdelingen importeren. Voeg in dat geval een underscore (een laag liggend streepje) toe aan het importeerlabel en scheid de afdelingen in de cellen daaronder tevens met een underscore.

[ROLE]

rol

vast

Bij het importeren van nieuwe gebruikers moet de gewenste rol in het CSV-bestand worden opgenomen. U kunt hiervoor kiezen uit een aantal vaste rollen;

kandidaat

beoordelaar

externe beoordelaar

docent

docentbeheerder

assessor

examenbureau

examenbureaubeheerder

examentrajectbeoordelaar

afdelingsadmin

[EMAIL]

e-mailadres

vrij

U kunt het e-mailadres als gebruikerskenmerk opnemen in het CSV-bestand.

[ACTION]

actie

vast

Met dit importeerlabel geeft u de actie aan die bij het importeren van het CSV-bestand moet worden uitgevoerd voor de betreffende gebruiker. U kunt hier kiezen uit vijf vaste opties:

INSERT (aanmaken nieuwe gebruiker)

UPDATE (wijzigen gegevens gebruiker)

DISABLE (status gebruiker wijzigen naar inactief)

DELETE (archiveren gebruiker)

ACTIVATE (inactieve/gearchiveerde gebruiker weer actief maken)

Optionele importeerlabels

Importeerlabel

Gebruikerskenmerk

Type invoer

Toelichting

Gebruikerskenmerken

[FIRSTNAME]

voornaam of voorletters

vrij

U kunt de voornaam of voorletters als gebruikerskenmerk opnemen in het CSV-bestand.

[MIDDLE_NAME]

tussenvoegsel(s)

vrij

U kunt eventuele tussenvoegsel(s) als gebruikerskenmerk opnemen in het CSV-bestand.

[SURNAME]

achternaam

vrij

U kunt de achternaam als gebruikerskenmerk opnemen in het CSV-bestand.

[GENDER]

geslacht

vast

U kunt het geslacht als gebruikerskenmerk opnemen in het CSV-bestand. U kunt hier de volgende (vaste) opties invullen: M, V, man, vrouw, male, female of F.

[BIRTHDATE]

geboortedatum

vrij

U kunt de geboortedatum als gebruikerskenmerk opnemen in het CSV-bestand. Vul deze op de volgende wijze in: DD-MM-JJJJ of JJJJ-MM-DD.

[PASSWORD]

wachtwoord

vrij

U kunt zelf wachtwoorden aanmaken voor gebruikers en deze opnemen in het CSV-bestand. U kunt hierbij gebruikmaken van de mogelijkheid om op grote schaal wachtwoorden aan te maken op basis van de geboortedatum van studenten. Voor het wachtwoord geldt de volgende eis: minimaal zeven tekens lang waarvan minimaal één cijfer en één letter.

[PREVIOUS_SCHOOL]

voorafgaande school

vrij

U kunt de voorafgaande school als gebruikerskenmerk opnemen in het CSV-bestand.

Opleidingskenmerken

[LEVEL]

opleidingsniveau

vast

U kunt het opleidingsniveau als gebruikerskenmerk opnemen in het CSV-bestand. U kunt hier kiezen uit de volgende (vaste) opties: WO, HBO, HAVO, VWO, HAVO/VWO, VMBO/HAVO, VMBO, VMBO BL, VMBO KL, VMBO GL, VMBO TL, AKA, ISK, Praktijkonderwijs, MBO 1, MBO 2, MBO 3, MBO 4, NB.

[EDUCATION]

opleiding

vrij

U kunt specifieke opleidingsgegevens als gebruikerskenmerk opnemen in het CSV-bestand.

[CREBONUMBER]

crebonummer

vrij

Iedere mbo-opleiding heeft een uniek crebonunmer. U kunt dit crebonummer als gebruikerskenmerk opnemen in het CSV-bestand.

[EDUCATION_YEAR]

schooljaar

vast

U kunt het schooljaar als gebruikerskenmerk opnemen in het CSV-bestand. U kunt hier kiezen uit de volgende (vaste) opties: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

[GROUP]

groep/klas

vrij

U kunt gebruikers direct koppelen aan een groep of klas in het CSV-bestand. Het is daarbij belangrijk dat de groep al is aangemaakt in het Toetsplatform Taal (zie ook groepen aanmaken).  

U kunt gebruikers ook in meerdere groepen importeren. Voeg in dat geval een underscore (een laag liggend streepje) toe aan het importeerlabel en scheid de groepen in de cellen daaronder tevens met een underscore.

Ondersteunende functies*

[EXTENDED_TIME]

toetstijdverlenging

vrij

Voor cursisten met bijvoorbeeld dyslexie kunt u extra toetstijd toekennen in het CSV-bestand.
Indien u gebruik maakt van de volgende opties krijgt de kandidaat 25% extra tijd: J, N, 1, 0, Ja, Nee.

Door een getal in te voeren kunt u zelf het percentage extra toetstijd bepalen. Dit is minimaal 10% en maximaal 120%.

[ALLOW_TEXTZOOM]

tekstgrootte wijzigen

vast

Voor cursisten met bijvoorbeeld dyslexie kunt u de mogelijkheid om tekstgrootte aan te passen in de toetsspeler toekennen in het CSV-bestand. U kunt hier de volgende (vaste) opties invullen: J, N, 1, 0, Ja, Nee.

[ALLOW_READING_OUT]

verklanking

vast

Voor cursisten met bijvoorbeeld dyslexie kunt u de mogelijkheid tot verklanking toekennen in het CSV-bestand als op instellingsniveau is ingesteld dat van deze mogelijkheid gebruikgemaakt kan worden. U kunt hier de volgende (vaste) opties invullen: J, N, 1, 0, Ja, Nee.

[ALLOW_PAUSE]

Toets pauzeren

vast

Voor cursisten met bijvoorbeeld ADHD en/of andere concentratieproblemen kunt u de mogelijkheid tot toets pauzeren toekennen in het CSV-bestand als op instellingsniveau is ingesteld dat van deze mogelijkheid gebruikgemaakt kan worden. U kunt hier de volgende (vaste) opties invullen: J, N, 1, 0, Ja, Nee.

* Wanneer het CSV-bestand wordt geïmporteerd in het Toetsplatform Taal worden de ondersteunende functies direct doorgevoerd voor alle toekomstige toetsen en alle huidige klaargezette en/of vrijgegeven toetsen voor de desbetreffende cursist.