Toetsen en Examens

In het Toetsplatform Taal staan ongeveer 175 methodeonafhankelijke NT2-toetsen– en 175 toetsen Nederlands. Zo bevat het Toetsplatform Taal toetsen voor Lezen, Luisteren, Spreken, Gesprekken en Schrijven op verschillende taalvaardigheidsniveaus. Ga voor alle inhoudelijke informatie over de toetsen naar Toetsen in het Toetsplatform Taal.

Om het Toetsplatform Taal optimaal in te kunnen zetten als toets is het belangrijk om duidelijk voor ogen te hebben waarvoor u het Toetsplatform Taal wilt gebruiken. Een toets is nooit een doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Kijkt u voor meer informatie op de pagina Wanneer neemt u welke toets af?  Zodra u weet waar u naartoe wilt, kiest u de juiste toets binnen het onderwijstraject.

Het oormerken van een toets als examen staat uitgelegd in Examens oormerken en blokkeren.