De kwaliteit van de beoordeling borgen

De toetsen voor de productieve vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren moeten handmatig worden beoordeeld door u als docent. Onze ervaring is dat docenten vaak zeer ervaren zijn in het geven van taalonderwijs en daarom goed in staat zijn correct gebruik te maken van de ruimte die zij in de beoordeling hebben. Toch blijft beoordelen mensenwerk en kan een beoordeling nooit helemaal objectief zijn.

Het Toetsplatform Taal geeft enkele mogelijkheden om de betrouwbaarheid van de beoordeling te verhogen. Zo kunt u van de mogelijkheid gebruikmaken om beoordelingen at random toe te kennen. Zie hiervoor beoordelaars toewijzen. Op deze manier beoordeelt u niet uw eigen cursisten en kunt u dus objectiever beoordelen. Ook kunt u een second opinion aanvragen: twijfelt u over een beoordeling, laat een andere docent de toets dan ook bekijken voordat de beoordeling definitief wordt. Lees meer over deze mogelijkheid bij een second opinion aanvragen. Bovendien biedt het Toetsplatform Taal de mogelijkheid om beoordelaarbetrouwbaarheidsrapportages te maken en te gebruiken bij steekproeven en intervisies (zie beoordelingsgegevens genereren in het Toetsplatform Taal). Dit alles om de kwaliteit en gelijkheid van beoordelingen te borgen. Naast deze mogelijkheden kunt u ook zelf en met uw collega’s het nodige doen om de kwaliteit van uw beoordeling te borgen.

Wat kunt u zelf doen?

Het borgen van de kwaliteit van de beoordeling stelt eisen aan u als beoordelaar. U bent een goede beoordelaar als u:

Wat kunt u met uw collega’s doen?

Het borgen van de kwaliteit van de beoordeling stelt ook eisen aan de afspraken en procedures die u en uw collega’s hanteren rondom het beoordelingsproces. In het begin vraagt het veel tijd om u goed in het beoordelingsmodel te verdiepen en ermee vertrouwd te raken. Dit is een kwestie van meters maken en veel met elkaar overleggen en afstemmen. Om als team consistente beoordelingen te geven, is het ook nodig om met regelmaat steekproefsgewijs de beoordelingen te controleren en gezamenlijk te bespreken. Zo borgt u de betrouwbaarheid van de beoordelingen van verschillende beoordelaars en werkt u als instelling aan het verhogen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.

Training en advies op maat

Hebt u interesse in het volgen van een beoordelaarstraining of wilt u persoonlijk advies over hoe u de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid in uw team kunt vergroten? Kijk dan op https://www.bureau-ice.nl/nt2/nt2-trainingen/ of neem contact op met Frieda van den Hout via 06-83133092 of via fvdhout@bureau-ice.nl.