Gebruikersgegevens automatisch importeren in het Toetsplatform Taal

In het Toetsplatform Taal kunt u het gebruikersbeheer volledig automatisch laten verlopen door een koppeling te maken met het cursistadministratiesysteem waar u als instelling mee werkt (zie ook gebruikersbeheer vanuit koppeling webservices). Heeft uw instelling geen koppeling tussen het Toetsplatform Taal en het cursistadministratiesysteem, dan biedt het Toetsplatform Taal verschillende aanvullende mogelijkheden om het gebruikersbeheer goed te organiseren. Wilt u snel een gebruiker toevoegen of de gegevens van een gebruiker wijzigen, dan kunt u dit het beste handmatig doen. Ga naar gebruikers handmatig toevoegen en wijzigen in het Toetsplatform Taal voor meer informatie hierover.

Het algemene gebruikersbeheer van (grote) groepen gebruikers (bijvoorbeeld cursisten of docenten) kunt u het beste zo geautomatiseerd mogelijk organiseren door het importeren en updaten van gebruikersgegevens middels een CSV-bestand. Ga naar CSV-bestand aanmaken voor een beschrijving van hoe u het CSV-bestand kunt inzetten voor het toevoegen van nieuwe gebruikers, wijzigen van gebruikersgegevens, op inactief zetten of archiveren van gebruikers of het weer actief maken van inactieve of gearchiveerde gebruikers. Hier kunt u tevens vinden hoe u eenvoudig wachtwoorden kunt aanmaken voor grote groepen gebruikers.

Nadat het CSV-bestand is aangemaakt en opgeslagen, kan de beheerder het CSV-bestand importeren in het Toetsplatform Taal. Ga voor meer informatie hierover naar CSV-bestand automatisch importeren in het Toetsplatform Taal. Het is belangrijk dat het bestand regelmatig geüpdatet wordt. In de reguliere onderwijsperiodes moet dit wekelijks gebeuren, in examenperiodes zelfs dagelijks.