Evalueren en analyseren

De toetsen en examens in het Toetsplatform Taal geven relevante informatie over de vaardigheid en ontwikkeling van cursisten. Wanneer u de toetsen in het Toetsplatform Taal gestructureerd inzet met bijvoorbeeld een toetsplan, kan het Toetsplatform Taal ook relevante informatie geven op afdelings- of instellingsniveau. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden ingezet ter sturing of verantwoording, maar ook voor rendementsonderzoek waarmee vragen beantwoord kunnen worden als: Wat zijn succesfactoren binnen opleidingen of sectoren? Wat draagt bij aan een hoog rendement? Waar is wellicht meer aandacht voor nodig binnen het onderwijs?

De informatie op afdelings- of instellingsniveau kan op verschillende manieren inzichtelijk gemaakt worden. Als eerste is het mogelijk om statistieken op te vragen met betrekking tot de toetsafnames in het Toetsplatform Taal. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden hoe cursisten binnen een afdeling scoren op een specifieke vaardigheid (bijvoorbeeld Nederlands schrijven) en/of toets en hoe deze scores zich verhouden tot de scores van andere gebruikers van het Toetsplatform Taal binnen de instelling. Ook kan er gekeken worden hoe cursisten met een bepaalde vooropleiding scoren op deze vaardigheid. Ga voor meer informatie over het opvragen van deze statistieken naar afnamestatistieken genereren in het Toetsplatform Taal.

Daarnaast is het mogelijk om een voortgangsrapportage te genereren voor de gehele instelling. Deze is per vaardigheid op te vragen. In de voortgangsrapportage zijn per vaardigheid alle toetsresultaten overzichtelijk opgenomen voor de gehele instelling. De voortgangsrapportage maakt zo de ontwikkeling van cursisten voor de betreffende vaardigheid inzichtelijk. Lees hoe u deze rapportage kunt genereren bij voortgangsrapportage op instellingsniveau genereren in het Toetsplatform Taal.

In het Toetsplatform Taal is het ook mogelijk om verschillende beoordelingen van één of meerdere beoordelaars met elkaar vergelijken. Hoe wordt er bijvoorbeeld beoordeeld door de verschillende taalassessoren? Is er spreiding zichtbaar in de cijfers? Ziet u bij vergelijkbare doelgroepen veel verschil in behaalde resultaten? Wordt er streng of juist niet streng beoordeeld? Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij de keuze van beoordelaars of ingezet worden in intervisiebijenkomsten om de beoordelaarsbetrouwbaarheid te verhogen. Lees meer over hoe u een overzicht kunt genereren van beoordelingsgegevens bij beoordelingsgegevens genereren in het Toetsplatform Taal.