Cijferbepaling

De toetsen geven uitslag op de referentieniveaus uit het raamwerk NT2. De toetsen uit het Toetsplatform Taal worden door veel onderwijsinstellingen ingezet bij niveaubepaling of examinering. Hiervoor worden vaak de niveautoetsen (toetsen die één niveau meten) in het Toetsplatform Taal gebruikt. Aan de niveautoetsen voor Nederlands wordt daarom automatisch een cijfer toegekend in het Toetsplatform Taal. De combinatietoetsen (toetsen die twee of drie niveaus meten) worden voornamelijk ingezet als nulmeting of voortgangsmeting. Hier wordt niet automatisch een cijfer aan verbonden. Wel bieden we voor deze toetsen richtlijnen aan voor een zinvolle cijferbepaling. Op die manier proberen we niet alleen binnen, maar ook tussen onderwijsinstellingen een zo groot mogelijke overeenstemming te bereiken. En daarmee een zo eerlijk mogelijke diplomering.

Algemene uitgangspunten cijferbepaling

Bij zowel het automatisch toekennen van de cijfers in het Toetsplatform Taal als de richtlijnen voor het handmatig toekennen van cijfers hanteren we een aantal vaste uitgangspunten. Lees hier meer over bij algemene uitgangspunten cijferbepaling.

Cijferbepaling taal- en rekentoetsen

Voor de talen maken we voor de cijferbepaling onderscheid tussen de receptieve vaardigheden (lezen, (kijken-)luisteren) en productieve vaardigheden (schrijven, spreken en gesprekken voeren, taalverzorging). Ga voor de specifieke informatie over de cijferbepaling per vak(vaardigheid) naar: