Interpreteren toetsresultaten NT2

Aan de NT2-toetsen wordt een absolute en percentuele totaalscore, het behaalde referentie niveau op het Raamwerk NT2 en de bijbehorende ontwikkelscore toegekend. Daarnaast wordt er een detailuitslag gegeven op toetsonderdeel. De toetsen voor de receptieve vaardigheden worden automatisch beoordeeld. Bij toetsen voor de productieve vaardigheden moet dit handmatig gebeuren. Lees hier meer over bij cijferbepaling toetsen receptieve vaardigheden en cijferbepaling toetsen productieve vaardigheden.

Niveau-uitslag

De uitslag op de toetsen voor de receptieve vaardigheden lezen en luisteren wordt direct na afname automatisch door het systeem berekend. Voor de productieve vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren beoordeelt u de producten eerst handmatig in het Toetsplatform Taal (zie ook toetsen beoordelen in het Toetsplatform Taal). Op basis van de door u ingevulde beoordelingen krijgt u een uitslag. De uitslag bestaat uit een niveaubepaling van het in de toets gemeten niveau. De toetsen meten of de cursist het getoetste niveau wel of niet beheerst. Een cursist die bijvoorbeeld een toets Schrijven A2 maakt, kan dus niet B1 als resultaat krijgen.

Detailuitslag op toetsonderdeel

Naast een niveau-uitslag krijgt u bij de NT2-toetsen ook een detailuitslag te zien op de verschillende onderdelen in de toets. Hierdoor zijn deze toetsen niet alleen geschikt als niveaubepaling, maar ook voor diagnose. Voor de toetsen schrijven wordt bijvoorbeeld een uitslag gegeven op de deelvaardigheden coherentie, woordenschat en woordgebruik, grammaticale correctheid en spelling en interpunctie.

Op basis van de detailuitslag kunt u gerichter differentiëren in uw onderwijs. Wilt u persoonlijk advies over hoe u het Toetsplatform Taal kunt inzetten om te differentiëren? Neem dan contact op met de klantenservice van Bureau ICE via 088 556 9800.