Voorbereiding digitale afname

De meeste toetsen in het Toetsplatform Taal worden digitaal afgenomen, zoals de toetsen lezen, luisteren, schrijven. Zorg bij de digitale afname van toetsen uit het Toetsplatform Taal altijd voor voldoende computers, headsets, kladpapier en potloden. De headsets zijn in het geval van een luistertoets nodig voor alle cursisten. Voor de andere toetsen geldt dat er een headset beschikbaar moet zijn voor de cursisten die recht hebben op verklanking. Dit geldt bijvoorbeeld voor cursisten met dyslexie. Het Toetsplatform Taal biedt naast de mogelijkheid tot verklanking nog enkele ondersteunende functies voor cursisten met bijvoorbeeld dyslexie , zoals het toekennen van extra toetstijd en de mogelijkheid om tekstgrootte aan te passen in de toetsspeler. Bij een digitale afname moeten deze ondersteunende functies vooraf zijn toegekend aan de cursist. Dit kan meegenomen worden bij het automatisch importeren van gebruikersgegevens (zie nieuwe gebruikers toevoegen via CSV-bestand) of handmatig worden ingesteld in het Toetsplatform Taal (zie handmatig ondersteunende functies toekennen in het Toetsplatform Taal).

Maatregelen tegen frauderen

De digitale toetsen in het Toetsplatform Taal kunnen worden afgenomen op vaste computers of op de laptops van de cursisten zelf. Voor examens raden wij aan om deze altijd af te nemen op vaste computers in een computerlokaal (en niet op eigen laptops) om frauderen zo moeilijk mogelijk te maken. Daarnaast kunt u nog een aantal aanvullende maatregelen nemen tegen frauderen, die hieronder nader worden toegelicht.

Controleer bij de afname van de toets bijvoorbeeld altijd of de juiste cursist echt de juiste toets maakt:

  • Controleer met behulp van een cursistenpas/ID-kaart of de cursist is wie hij zegt dat hij is.
  • Met behulp van het Toetsplatform Taal kunt u de toets binnen een specifiek tijdsbestek vrijgeven, bijvoorbeeld pas wanneer alle cursisten in het lokaal aanwezig zijn (zie ook toetsen vrijgeven). U kunt er ook voor kiezen toets uit het Toetsplatform Taal alleen vrij te geven voor de cursisten die daadwerkelijk aanwezig zijn.

Zorg ook dat de omstandigheden frauderen zo moeilijk mogelijk maakt:

  • Laat cursisten alle (digitale) middelen inleveren voordat ze het toetslokaal ingaan. Zorg zelf voor potloden en kladpapier en, indien nodig, een headset.
  • Zorg voor een opstelling waarbij cursisten niet bij elkaar op het scherm kunnen kijken. Er bestaan plakfolies, waardoor het beeld alleen zichtbaar is als de cursist recht voor het beeldscherm zit.