Wijzigen toewijzing beoordelaars

Het is mogelijk om de beoordelaar te wijzigen die aan een toets is toegewezen.

Wijzigen beoordelaar

Wanneer de toets aan een verkeerde beoordelaar is toegewezen, dan kan de toewijzing worden ingetrokken. U moet eerst de toewijzing intrekken, voordat u de beoordelaar kunt veranderen. Ga naar het tabblad Toetsen=>Beoordelaarsbeheer=>Toegewezen. Vink de gewenste toets aan en kies bij de knop acties voor ‘Trek in’. Vervolgens kunt u de beoordelaar wijzigen.

De toets staat weer onder het tabblad ‘Niet toegewezen’. Vink de toets aan en kies bij de knop acties voor ‘Wijs beoordelaar toe’.