Welke informatie kan ik uit rapportages op instellings- of afdelingsniveau halen?


De informatie uit de afnamestatistieken en voortgangsrapportages op instellingsniveau kunnen worden ingezet ter sturing of verantwoording, maar ook voor rendementsonderzoek waarmee vragen beantwoord kunnen worden als: Wat zijn succesfactoren binnen opleidingen of sectoren? Wat draagt bij aan een hoog rendement? Waar is wellicht meer aandacht voor nodig binnen het onderwijs?

De beoordelingsgegevens kunnen worden ingezet om verschillende beoordelingen van één of meerdere beoordelaars met elkaar vergelijken. Hoe wordt er bijvoorbeeld beoordeeld door de verschillende taalassessoren? Is er spreiding zichtbaar in de cijfers? Zie je bij vergelijkbare doelgroepen veel verschil in behaalde resultaten? Wordt er streng of juist niet streng beoordeeld? Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij de keuze van beoordelaars of ingezet worden in intervisiebijeenkomsten om de beoordelaarsbetrouwbaarheid te verhogen.