Niveaubeoordeling diagnostisch en globaal beoordelingsmodel

U beoordeelt of de cursist voldoet aan de referentienorm aan de hand van het diagnostisch of globaal beoordelingsmodel. De exacte wijze waarop de niveaubeoordeling van de toets plaatsvindt, is afhankelijk van het beoordelingsmodel dat u hebt gekozen. Wilt u meer weten over wanneer u welk model het beste kunt kiezen, ga dan naar beoordelingsmodellen in het Toetsplatform Taal.

Niveaubeoordeling met behulp van het diagnostische beoordelingsmodel

Beoordeelt u met behulp van het diagnostische beoordelingsmodel, dan beoordeelt u ieder beoordelingscriterium afzonderlijk. Het beoordelingsmodel is opgedeeld in een aantal categorieën met daarbij één of meerdere meerkeuzevragen. Bij de beoordeling leest u de vraag en kiest u het antwoord dat het meest recht doet aan de taalproductie van de cursist. Als u alle vragen hebt beantwoord en klaar bent met de beoordeling, wordt aan de hand daarvan het niveau én het profiel van de cursist bepaald. In het profiel ziet u de score op de vormaspecten gekoppeld aan de gemeten niveaus. Daarbij hoort de niveau-uitslag van de cursist en het corresponderende cijfer. Dit wordt op basis van de beoordeling automatisch door het systeem berekend (zie ook cijferbepaling toetsen productieve vaardigheden). Als de cursist op één of meer vormaspecten lager scoort dan het te meten niveau, heeft hij het niveau niet behaald.

Niveaubeoordeling met behulp van het globale beoordelingsmodel

Beoordeelt u met behulp van het globale beoordelingsmodel, dan stelt u in één keer het algehele niveau van de cursist vast. Hiervoor wordt een beschrijving van het taalniveau gegeven. Deze beschrijving is verdeeld naar een vier-, vijf- of zestal aspecten, afhankelijk van de vaardigheid. Deze aspecten zijn een uitwerking van de kenmerken van de taakuitvoering, zoals die worden beschreven in het Referentiekader Taal of het Raamwerk NT2. Als beoordelaar bepaalt u of de cursist minimaal aan alle aspecten van de betreffende niveaubeschrijving voldoet. Bij de beslissing of een cursist voldoet aan het niveau, mogen aspecten niet met elkaar worden gecompenseerd. U bepaalt dus aan de hand van de volledige beschrijving of de cursist het betreffende niveau beheerst. Hiermee wordt de uitslag van het examen bepaald.