Wat is een toets- en examenplan?

In het toets- en examenplan leg je per niveau en vaardigheid vast welke toets wanneer wordt ingezet en met welk doel (nulmeting, voortgang, examen). In het toetsplan staan de voortgangstoetsen (formatieve toetsen) waarmee gemeten wordt hoe ver een student al op weg is naar het einddoel. In het examenplan neem je de afsluitende examens (summatieve toetsen) op, die formeel worden vastgesteld door de examencommissie.

Lees meer over de voordelen van een toets- en examenplan bij waarom een toetsplan en examenplan? Ga voor meer informatie over het gebruik van het toets- en examenplan in de TOA naar wanneer neem je welke toets af? en toetsplan en examenplan invoeren in de TOA.