Het Toetsplatform Taal 

Van intake tot examen: met hét online toets- en examenplatform Taal van Bureau ICE begeleidt u uw cursisten van begin tot eind. Het Toetsplatform Taal maakt duidelijk welke kennis of vaardigheden een cursist al bezit en welke nog onvoldoende zijn ontwikkeld, zodat u uw onderwijs daarop kunt aanpassen. Met het Toetsplatform Taal weet u zeker dat u cursisten valide en betrouwbare toetsen en examens maken en dat de kwaliteit geborgd is. De ongeveer 300 methodeonafhankelijke toetsen en examens voor taal zijn webbased. De toetsen worden voor een groot deel automatisch nagekeken en de resultaten worden direct opgeslagen in het administratiesysteem. Dit scheelt dus veel correctiewerk en administratieve taken.

Methodeonafhankelijke toetsen

De toetsen in het Toetsplatform Taal zijn ontwikkeld op basis van landelijk vastgestelde kaders, zoals het Raamwerk NT2) en het Referentiekader taal. Met de toetsen kan worden vastgesteld welk niveau uit het Raamwerk NT2 of het Referentiekader taal en rekenen een cursist heeft en wat de afstand is tot het gewenste niveau. Dit maakt het mogelijk om een gedifferentieerde aanpak te kiezen voor verschillende groepen cursisten. Niet iedereen heeft immers even intensief onderwijs nodig om het gewenste eindniveau te behalen. Omdat de verschillende toetsen in het Toetsplatform Taal op een onafhankelijke meetlat zijn afgestemd, zijn ze geschikt voor het tonen van de ontwikkeling van de vaardigheden van cursisten. Zo krijgt u als instelling en als docent informatie over de effectiviteit van het geboden onderwijs. De toetsgegevens uit het Toetsplatform Taal kunnen zo ook ingezet worden als sturingsinformatie.

Betrouwbaar en efficiënt beoordelingsproces

Voor de productieve taalvaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren zijn er geen sluitende beoordelingscriteria. De beoordeling daarvan blijft dan ook altijd gevoelig voor verschillen tussen beoordelaars. Het Toetsplatform Taal geeft daarom enkele mogelijkheden om de betrouwbaarheid van de beoordeling te verhogen. Lees hier meer over bij de kwaliteit van de beoordeling borgen.

Minimale administratieve last door integratie studentadministratiesystemen en planningstools

Bureau ICE heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het Toetsplatform Taal en heeft onder andere integratiemogelijkheden gecreëerd met studentadministratiesystemen en planningstools. Dit betekent dat elke administratieve wijziging, zoals het overstappen naar een andere opleiding, automatisch wordt overgenomen en dat resultaten direct kunnen worden weggeschreven in het studentvolgsysteem. Alle inhoudelijke en ondersteunende ontwikkelingen zijn samen met klanten ontwikkeld, passend binnen de toets- en examenvisie van Bureau ICE en verplichtingen vanuit de overheid. Ga voor meer informatie hierover naar gebruikersbeheer vanuit koppeling webservices.