Toetsplan en examenplan handmatig invoeren

Naast het automatisch importeren van het toetsplan en examenplan middels een Excelbestand, is het in de TOA ook mogelijk om het toetsplan en examenplan als instellingsbeheerder of afdelingsbeheerder handmatig in te voeren door middel van het oormerken en blokkeren van toetsen.

Toetsen oormerken

Er is een strikt onderscheid tussen toetsen en examens. Onder het tabblad examens staan de examens die door Bureau ICE al geoormerkt zijn als examens. Daarnaast kan een instelling ervoor kiezen om een aantal toetsen te oormerken als examen. Als instellingsbeheerder of afdelingsbeheerder kun je toetsen oormerken. Oormerken wil zeggen dat je instelt voor welk doeleinde een toets wordt ingezet. Je kunt toetsen oormerken als nulmeting, voortgang, examen of herkansing. De toets Duits lezen in onderstaande afbeelding is bijvoorbeeld geoormerkt als examen.


Door toetsen als examentoets of herkansing te oormerken kun je ervoor zorgen dat deze toetsen niet door iedereen klaargezet kunnen worden. Toetsen die geoormerkt zijn als examentoets kunnen namelijk alleen worden klaargezet vanuit de rol van examenbureau. Hiermee voorkom je dat een examentoets wordt ingezet voor een ander doel. Wanneer een toets geoormerkt is door de instellingsbeheerder dan kan de gehele instelling dit zien in de TOA. Wanneer een toets geoormerkt is door de afdelingsbeheerder dan is dit alleen terug te vinden voor de desbetreffende afdeling. Je kunt als afdelingsbeheerder de gemaakte instellingen van een instellingsbeheerder overrulen. Ga naar toetsen oormerken in de TOA voor een beschrijving van hoe je toetsen kunt oormerken.

Toetsen blokkeren

Het is mogelijk om in de TOA toetsen te blokkeren. Indien je een toets als examen wilt inzetten, is het verstandig om de varianten van deze toets te blokkeren. Van de taaltoetsen voor de productieve vaardigheden (schrijven, spreken en gesprekken voeren) zijn er in de TOA verschillende varianten beschikbaar. Deze varianten bevatten exact dezelfde toetsitems, maar verschillen in instructietaal (bijv. Nederlands of Engels bij toetsen Engels) en/of beoordelingsmodel (diagnostisch of globaal beoordelingsmodel). Omdat de inhoud van deze toetsen exact hetzelfde is, wil je niet dat een collega een variant van de toets in de les gebruikt als oefening of als voortgangstoets. Wanneer een toets geblokkeerd is, kunnen gebruikers de toets niet meer klaarzetten. Uiteraard is het ook mogelijk om een blokkade weer op te heffen. Ga naar toetsen blokkeren in de TOA voor een beschrijving van hoe je toetsen kunt blokkeren en hoe je een blokkade kunt opheffen.