Afnamecondities

De omstandigheden tijdens een toetsafname moeten optimaal zijn. In de praktijk gaat er echter nog wel eens iets mis: voor een digitale toets blijk je bijvoorbeeld meer leerlingen te hebben dan pc’s of er is net een muziekuitvoering in het aangrenzende lokaal. Ook de timing van een toets kan de resultaten negatief beïnvloeden. Een toets op vrijdagmiddag om 15:00 uur of een nulmeting direct na de vakantie geeft geen juist beeld van de vaardigheden van je leerlingen. Het is daarom belangrijk dat je de toetsafname goed en tijdig voorbereidt en dat je weet waarmee je rekening kunt houden bij de afname van een toets, hoe je dat doet en vooral ook wat je moet doen als er toch iets misgaat.

Algemene tips bij de toetsafname

Bij het realiseren van een optimale toetsafname is de locatie waarop de toets wordt afgenomen van groot belang. Daarnaast is het belangrijk dat alle benodigde materialen voor iedere leerling aanwezig zijn en dat de toets op een geschikt moment wordt afgenomen. Houd bij het organiseren van de toetsafname daarom altijd rekening met het volgende:

  • Maak  bij voorkeur gebruik van de browser Google Chrome;
  • Organiseer de nulmeting bij voorkeur in oktober/november;
  • Houd er in de planning rekening mee wanneer je een toets inplant (plan een toets bij voorkeur in het begin van de week in de ochtend in);
  • Kies een toetsruimte in een rustige omgeving waar voldoende ruimte is voor de leerling(en);
  • Zorg dat de benodigde materialen (computers, headsets, toetsboekjes, kladpapier, potloden etc.) voor iedere leerling aanwezig zijn;
  • Laat surveillanten rondlopen tijdens de afname;
  • Instrueer surveillanten dat ze alleen vragen beantwoorden die praktisch van aard zijn. Surveillanten mogen inhoudelijke vragen over de toets niet beantwoorden. Iedere toets start met een korte instructie. Deze moet in principe voldoende zijn voor de leerlingen om zelfstandig de toets(en) te kunnen maken.

Naast deze algemene uitgangspunten voor het borgen van een optimale toetsafname zijn er specifieke dingen waarmee je rekening kunt houden bij de voorbereiding van de afname van toetsen. Lees hier meer over bij voorbereiding afname.