Niveau

De toetsen in het JIJ! LVS kunnen twee soorten niveaus als uitslag geven: een referentieniveau, bepaald op basis van het Referentiekader taal en rekenen, of een ERK-niveau, bepaald op basis van het Europees Referentiekader (ERK), oftewel het Common European Framework of Reference (CEF). De toetsen Nederlands geven ofwel een uitslag op referentieniveau, ofwel op ERK-niveau. De toetsen moderne vreemde talen (MVT) geven altijd een uitslag op ERK-niveau en de rekentoetsen geven altijd een uitslag op referentieniveau.