Problemen met internet

Voor het gebruik van het JIJ! LVS is een continue internetverbinding vereist. Het kan gebeuren dat de afname van een toets wordt onderbroken doordat er tijdelijk geen of een vertraagde internetverbinding is. Wanneer de internetstoring van korte duur is, kan de leerling opnieuw inloggen in het systeem om de toets te hervatten. Wanneer er gedurende een langere periode geen internetverbinding is, wordt de toets automatisch door het systeem gestopt zodra de toetstijd is verlopen. Je moet de toets dan opnieuw inplannen en afnemen.