Waarom toetsroutes?

In JIJ! LVS zijn adaptieve toetsroutes beschikbaar. Met de toetsroutes adviseert het toetsplatform op basis van de vorige toetsafname van een specifieke leerling wat de best passende vervolgtoets is. Zo kun je binnen een klas of groep verschillende niveaus van toetsen afnemen en wordt het mogelijk om te differentiëren. Door de toetsroutes te gebruiken weet je zeker dat een leerling niet overvraagd wordt als hij moeite heeft met een vak. Ook krijgt de leerling de kans om te excelleren in vakken waar hij goed in is. Op maat toetsen afnemen dus, zonder dat je deze apart hoeft in te plannen. Het advies van het JIJ! LVS is en blijft echter slechts een advies: jij kunt als docent ervoor kiezen een andere toets klaar te zetten dan de toets die het toetsplatform adviseert, bijvoorbeeld als je weet dat het vorige resultaat niet representatief was voor de leerling.

De toetsroutes werken zoals in onderstaande afbeelding. Per leerweg (praktijkonderwijs, vmbo-BB, vmbo-KB, vmbo-GT, vmbo-TL, havo en vwo) volgt de leerling een toetsroute. In onderstaande afbeelding staat het voorbeeld van rekenen voor een leerling op het vmbo-TL.

Leerlingen krijgen bij de start van de brugklas een intaketoets die dient als nulmeting. Deze intaketoets is per leerweg verschillend. Op basis van het resultaat op deze toets krijgt de leerling een vervolgtoets op zijn eigen niveau aangeboden. Als de leerling de toets heel goed heeft gemaakt en dus bijvoorbeeld voor rekenen excelleert, dan krijgt de leerling bij het volgende toetsmoment – aan het eind van de brugklas –een toets op een hoger niveau. Een andere leerling binnen dezelfde klas die moeite heeft met rekenen, krijgt bijvoorbeeld op basis van zijn resultaat een toets die een lager niveau heeft. AIs diezelfde leerling bijvoorbeeld wel erg goed in Engels, dan kan hij voor dit vak al een toets op een hoger niveau maken.

Kijk bij toetsen inplannen vanuit de toetsroute voor een stappenplan om toetsen vanuit de toetsroute in te plannen.