Lezen

Inhoud

Het JIJ! LVS bevat toetsen Engels lezen voor de ERK-niveaus A1 tot en met C1. Er zijn toetsen op twee niveaus (combinatietoetsen), voor intake, en toetsen op één niveau (niveautoetsen) voor voortgang en afsluiting. De combinatietoetsen bevatten 30 vragen (15 vragen per niveau) en de niveautoetsen bevatten 20 vragen. Voor alle toetsen kun je een keuze maken voor een toets met Nederlandstalige instructie en vraagstellingen of een toets met Engelstalige instructie en vraagstellingen.

Afname

 

Niveautoetsen

Combinatietoetsen

Digitaal

Ja

ja

Op papier

Nee

nee

Aantal vragen

20

30

Tijdslimiet

A1: 30 minuten*
A2: 30 minuten*
B1: 40 minuten*
B2: 50 minuten*
C1: 50 minuten*

A1-A2: 45 minuten*
A2-B1: 45 minuten*
B1-B2: 60 minuten*
B2-C1: 60 minuten*

Gebruik woordenboek 

toegestaan

toegestaan

 *Dyslectische leerlingen krijgen 25% extra toetstijd.

Beoordelen en resultaat

De leestoetsen worden automatisch beoordeeld. Het resultaat van de leerling op de toets wordt direct na afname automatisch berekend. Aan de toetsen wordt een absolute en percentuele totaalscore, het behaalde ERK-niveau en de bijbehorende ontwikkelscore toegekend. Daarnaast wordt er een detailuitslag gegeven op toetsonderdeel. Tevens wordt in het JIJ! LVS per aspect een toelichting gegeven. Er wordt uitgelegd wat er op het niveau van de leerling verwacht wordt. Ook staan er voorbeeldvragen bij die illustreren hoe het betreffende aspect in de toetsen gemeten wordt. Ga voor meer informatie hierover naar toetsresultaten interpreteren.

Download hier een pdf-bestand met een overzicht van deze toelichtingen en voorbeeldvragen.

Aan de niveautoetsen wordt tevens automatisch een cijfer toegekend. Aan de combinatietoetsen kun je handmatig een cijfer toekennen. Lees hierover meer bij cijfer.