Wat is een toetsplan?

In het toetsplan leg je per niveau en vaardigheid vast welke toets wanneer wordt ingezet en met welk doel (intake, voortgang, eindmeting). In het toetsplan staan de voortgangstoetsen (formatieve toetsen) waarmee gemeten wordt hoe ver een leerling al op weg is naar het einddoel.

Lees meer over het gebruik van het toetsplan in het JIJ! LVS bij wanneer neem je welke toets af?. Ga voor meer informatie over de voordelen van een toetsplan naar waarom een toetsplan? en toetsplan invoeren in het JIJ! LVS.