Rekenen Meijerink

Inhoud

De rekentoetsen in het JIJ! LVS meten de referentieniveaus 1F, 2F en 3F en dekken de bijbehorende vier rekendomeinen: Getallen (GE), Verhoudingen (VH), Meten en Meetkunde (MM) en Verbanden (VB). Het JIJ! LVS biedt verschillende typen rekentoetsen aan: niveautoetsen, combinatietoetsen en domeintoetsen. De toetsen sluiten aan bij de richtlijnen uit de syllabus rekenen 2F en 3F (College voor Toetsen en Examens, 2015):

  • 30% GE, 30% VH, 20% MM, 20% VB;
  • 1/3 deel contextloze opgaven, 2/3 deel contextopgaven;
  • 40% zonder rekenmachine, 60% met rekenmachine voor 2F en 3F (<1F en 1F volledig zonder rekenmachine).

Daarnaast worden op itemniveau de volgende inhoudelijke uitgangspunten gehanteerd:

  • realistische en functionele contexten die aansluiten bij de doelgroep vo;
  • functionele afbeeldingen, afbeeldingen bevatten altijd enkel informatie die nodig is voor het beantwoorden van de vraag;
  • geen overbodige informatie in de context;
  • eenvoudig taalgebruik (bij rekenopgaven <1F en 1F maximaal taalniveau 1F en bij rekenopgaven 2F en 3F maximaal taalniveau 2F).

Niveautoetsen
De niveautoetsen meten of leerlingen een specifiek referentieniveau (1F, 2F of 3F) beheersen. Naast de 1F-, 2F- en 3F-toetsen biedt het JIJ! LVS tevens <1F-toetsen aan. Dit zijn toetsen die meten of leerlingen met een lager rekenniveau op weg zijn naar niveau 1F.

Combinatietoetsen
De combinatietoetsen bestaan uit rekenopgaven van twee referentieniveaus (<1F-1F, 1F-2F of 2F-3F). De combinatietoetsen zijn geschikt om in te zetten voor de intake of voor het meten van de voortgang van leerlingen.

Domeintoetsen
De domeintoetsen in het JIJ! LVS meten of leerlingen een specifiek rekendomein (GE, VH, MM of VB) beheersen. Er zijn domeintoetsen op niveau 1F en op niveau 2F. De domeintoetsen zijn geschikt voor diagnostische doeleinden en geven aan welke onderliggende domeinonderwerpen een leerling al beheerst en aan welke onderwerpen een leerling nog meer aandacht moet besteden.

Afname


Niveautoetsen

Combinatietoetsen

Domeintoetsen

Digitaal

ja

ja

ja

Op papier

nee

nee

nee

Terugbladeren*

ja

ja

ja

Aantal vragen

<1F: 54
1F: 54
2F: 36
3F: 30

<1F-1F: 54
1F-2F: 48
1F-2F-3F: 40
2F-3F: 30

1F: 20
2F: 20

Toetstijd**

<1F: 45 min
1F: 60 min
2F: 60 min
3F: 75 min

<1F-1F: 45 min
1F-2F: 60 min
2F-3F: 60 min

1F: 30 min
2F: 30 min

* De toetsen vanaf referentieniveau 2F zijn verdeeld in verschillende blokken: blokken met opgaven zonder rekenmachine en blokken met opgaven met rekenmachine. Studenten kunnen alleen terugbladeren naar opgaven binnen hetzelfde blok. Er kan niet worden teruggebladerd naar opgaven uit andere blokken.
** Leerlingen met dyslexie of dyscalculie krijgen 25% extra toetstijd.

Beoordelen en resultaat

De rekentoetsen worden automatisch beoordeeld in het JIJ! LVS. Het resultaat van de leerling wordt direct na afname automatisch berekend. Aan de toetsen wordt een absolute en percentuele totaalscore, het behaalde referentieniveau en de bijbehorende ontwikkelscore toegekend. Daarnaast wordt in het JIJ! LVS per aspect toegelicht wat de eisen in het Referentiekader zijn voor de verschillende referentieniveaus. Er wordt uitgelegd wat er op het niveau van de leerling verwacht wordt. Ook staan er voorbeeldvragen bij die illustreren hoe dat betreffende aspect in de toetsen gemeten wordt. Ga voor meer informatie hierover naar toetsresultaten interpreteren.

​Aan de niveautoetsen wordt ook automatisch een cijfer toegekend. Voor de combinatietoetsen kun je handmatig een cijfer berekenen. Lees hier meer over bij cijfer.
​Download hier een pdf-bestand met een overzicht van deze toelichtingen en voorbeeldvragen