Wiskunde Kerndoeltoetsen

Inhoud

De Wiskunde Kerndoeltoetsen zijn methodeonafhankelijke toetsen voor vmbo-gt en havo. De toetsen geven inzicht in waar een leerling staat ten opzichte van de tussendoelen van het SLO. De tussendoelen zijn ingedeeld in leerlijnen. De toetsen geven uitslag op leerlijn én op cognitief niveau (weten, doen en snappen), zodat de docent  een gericht advies kan geven aan de leerling.

Cognitieve niveaus

  • Op het niveau weten meet de toetsvraag of de leerling het geleerde kan reproduceren, bijvoorbeeld ‘Wat betekent x?’.
  • Op het niveau doen meet de toetsvraag of de leerling het geleerde kan toepassen met een geautomatiseerde strategie, bijvoorbeeld ‘Geef een voorbeeld van y’.
  • Op het niveau snappen meet de toetsvraag of de leerling inzicht heeft in het geleerde door bestaande strategieën te combineren of door gebruik te maken van een eigen strategie, bijvoorbeeld ‘Onderbouw waarom z’.​

 

Wil je meer weten over de inhoud van de tussendoelen van het SLO? Ga dan naar leerplaninbeeld.slo.nl.

Afname

 

Leerlijntoets

Digitaal

ja

Op papier

nee

Aantal vragen

maximaal 25

Tijdslimiet

30-45 min*

*Leerlingen met dyslexie of dyscalculie krijgen 25% extra toetstijd.

Boordelen en resultaat

De Wiskunde Kerndoeltoetsen worden geheel automatisch beoordeeld. De rapportages van de uitslag maken voor de docent inzichtelijk waar een leerling, klas of leerjaar staat ten opzichte van de leerlijnen. Ook geven ze een uitslag op de cognitieve niveaus weten, doen en snappen. Zo weet je welke leerlijnen of cognitieve niveaus (nog) meer aandacht nodig hebben. Voor de leerlijntoets voor de havo wordt bovendien een uitslag gegeven op het type wiskunde: A, A/B of B. Voor meer informatie over het interpreteren van de resultaten, zie ook: interpreteren toetsresultaten leerlijntoetsen.