Een leerling sluit per ongeluk de browser af

Als een leerling tussentijds de browser afsluit, kan de toets worden hervat door opnieuw in te loggen. De gegeven antwoorden zijn opgeslagen. De toetstijd loopt ondertussen door. De leerling kan de toets alleen hervatten binnen de afnameperiode waarvoor de toets was ingepland en zolang er resterende toetstijd is.