Luisteren

Inhoud

Het JIJ! LVS bevat toetsen Nederlands luisteren voor de ERK-niveaus A1 tot en met C1. Er zijn intaketoetsen en toetsen voor voortgang en/of afsluiting. De intaketoetsen meten een combinatie van twee niveaus en bevatten 30 vragen in totaal (15 vragen per niveau). De toetsen voor voortgang en/of afsluiting zijn altijd gericht op één niveau en bevatten 20 vragen.

Afname

 

Niveautoetsen

Combinatietoetsen

Digitaal

ja

ja

Op papier

nee

nee

Aantal vragen

20

30

Tijdslimiet

40 min - 50 min*

50 min - 60 min*

Gebruik woordenboek

toegestaan

toegestaan

* De toetstijd per toets is afgestemd op de lengte van de geluids- en/of videofragementen in de toets. De precieze toetstijd is steeds af te lezen bij de toetsinformatie in het JIJ! LVS. Dyslectische leerlingen krijgen 25% extra toetstijd.

Beoordelen en resultaat

De luistertoetsen worden automatisch beoordeeld in het JIJ! LVS. Het resultaat van de leerling op de toets wordt direct na afname automatisch berekend. Aan de toetsen wordt een absolute en percentuele totaalscore, het behaalde ERK-niveau en de bijbehorende ontwikkelscore toegekend. Daarnaast wordt er een detailuitslag gegeven op toetsonderdeel. Ga voor meer informatie hierover naar toetsresultaten interpreteren. Aan de niveautoetsen wordt tevens automatisch een cijfer toegekend. Aan de combinatietoetsen kun je handmatig een cijfer toekennen. Lees hierover meer bij cijfer.