Taalverzorging

Inhoud

Het JIJ! LVS bevat toetsen taalverzorging voor de referentieniveaus 1F, 2F en 3F. Wat betreft niveau en inhoud sluiten de toetsen aan bij de referentieniveaus zoals geformuleerd in het referentiekader. Dit houdt in dat de volgende onderdelen in de toetsen aan bod komen: alfabetische spelling, orthografische spelling, morfologische spelling, morfologische spelling op syntactische basis, logografische spelling, overige spellingsregels, leestekens en overige regels.

Er zijn niveautoetsen en combinatietoetsen. De combinatietoetsen meten een combinatie van twee (75 vragen) niveaus. Deze toetsen kunnen afgenomen worden om inzicht te krijgen in het niveau van de leerling. De niveautoetsen zijn altijd gericht op één niveau en bevatten 60 vragen. 

Afname 


Toets op één niveau

Toets op twee niveaus

Toets op drie niveaus

Digitaal

ja

ja

ja

Op papier

nee

nee

nee

Aantal vragen

60

75

80

Tijdslimiet

30 minuten*

30 minuten*

30 minuten*

Gebruik woordenboek

niet toegestaan

niet toegestaan

niet toegestaan

*Dyslectische leerlingen krijgen 25% extra toetstijd.

Beoordelen en resultaat

De toetsen taalverzorging worden automatisch beoordeeld in het JIJ! LVS. Het resultaat van de leerling op de toets wordt direct na afname automatisch berekend. Aan de toetsen wordt een absolute en percentuele totaalscore, het behaalde referentieniveau en de bijbehorende ontwikkelscore toegekend. Daarnaast wordt er een detailuitslag gegeven op toetsonderdeel. Ga voor meer informatie hierover naar toetsresultaten interpreteren. Aan de niveautoetsen wordt tevens automatisch een cijfer toegekend. Aan de combinatietoetsen kun je handmatig een cijfer toekennen. Lees hierover meer bij cijfer.