Cijfer verbergen

Als je een toets formatief wil inzetten om het leerproces in kaart te brengen, kan je als school ervoor kiezen om het cijfer te verbergen. 


stap 1 

Klik in het JIJ! LVS in het menu op ‘Overzicht’ of ‘Afnames’ op de toets die is beoordeeld.

Stap 2

Klik op de oranje knop ‘Verberg cijfers’ om het cijfer niet te tonen in de resultaten. Je ziet het onderdeel ‘Gemiddeld cijfer’ nu verdwijnen uit de toetsresultaten. Daarnaast valt de kolom ‘Cijfer’ weg in de resultaten per leerling. 

Wil je de cijfers wel weer tonen, klik dan op de knop ‘Toon cijfers’.