Beoordelen

Het toetsplatform jij! is erop gericht het toetsproces zo eerlijk en efficiënt mogelijk te maken. Daarom werkt het toetsplatform zoveel mogelijk automatisch. Zo worden de toetsen automatisch beoordeeld. Op basis van de automatische beoordeling van de vragen wordt het toetsresultaat vastgesteld. Lees hierover meer bij typen toetsresultaten in toetsplatform jij!. De resultaten zijn direct na de toetsafname beschikbaar. ​