Lezen

Inhoud

Het JIJ! LVS bevat toetsen Frans lezen voor de ERK-niveaus A1 tot en met B1. De toetsen bevragen één niveau (niveautoetsen) en zijn daardoor met name geschikt om in te zetten bij voortgang en afsluiting. De toetsen bevatten 20 vragen. Voor de leestoetsen Frans geldt altijd dat de leesteksten in het Frans zijn en de vragen en instructies in het Nederlands.

Afname

 

Niveautoetsen

Digitaal

ja

Op papier

nee

Aantal vragen

20

Tijdslimiet

A1: 30 minuten*
A2: 30 minuten*
B1: 40 minuten*

Gebruik woordenboek

toegestaan

*Dyslectische leerlingen krijgen 25% extra toetstijd.

Beoordelen en resultaat

De leestoetsen worden automatisch beoordeeld. Het resultaat van de leerling op de toets wordt direct na afname automatisch berekend. Aan de toetsen wordt een absolute en percentuele totaalscore, het behaalde ERK-niveau en de bijbehorende ontwikkelscore toegekend. Daarnaast wordt er een detailuitslag gegeven op toetsonderdeel. Tevens wordt in het JIJ! LVS per aspect een toelichting gegeven. Er wordt uitgelegd wat er op het niveau van de leerling verwacht wordt. Ook staan er voorbeeldvragen bij die illustreren hoe het betreffende aspect in de toetsen gemeten wordt. Ga voor meer informatie hierover naar toetsresultaten interpreteren.

Download hier een pdf-bestand met een overzicht van deze toelichtingen en voorbeeldvragen.

Aan de niveautoetsen wordt tevens automatisch een cijfer toegekend. Aan de combinatietoetsen kun je handmatig een cijfer toekennen. Lees hierover meer bij cijfer.