Cijfer

De meeste toetsen in het JIJ! LVS  worden ingezet om de voortgang van leerlingen te volgen. Hierbij kun je kiezen tussen niveautoetsen (toetsen die één niveau meten) en combinatietoetsen (toetsen die meerdere niveaus meten). Aan de niveautoetsen voor Nederlands, moderne vreemde talen (MVT) en de rekentoetsen wordt automatisch een cijfer toegekend. Lees hierover meer bij cijferbepaling niveautoetsen. Aan combinatietoetsen wordt niet automatisch een cijfer verbonden. Voor deze toetsen bieden we een hulpdocument waarmee het cijfer berekend kan worden op basis van het niveau en de bijbehorende cesuur. Lees meer over het gebruik van dit hulpdocument bij cijferbepaling combinatietoetsen.

Zowel bij de automatische toekenning van cijfers in het JIJ! LVS als bij de richtlijnen voor het handmatig toekennen van cijfers hanteren we een aantal vaste uitgangspunten. Lees hierover meer bij algemene uitgangspunten cijferbepaling.