Lezen

Inhoud

Het JIJ! LVS bevat toetsen Duits lezen voor de ERK-niveaus A1 tot en met B2. Er zijn toetsen op twee niveaus (combinatietoetsen), voor intake, en toetsen op één niveau (niveautoetsen) voor voortgang en afsluiting. De toetsen op één niveau bevatten 20 vragen, de toetsen op twee niveaus bevatten 30 vragen (15 vragen per niveau). Voor de leestoetsen Duits geldt altijd dat de teksten in het Duits zijn en de vragen en instructies in het Nederlands.

Afname

 

Niveautoetsen

Combinatietoetsen

Digitaal

ja

ja

Op papier

nee

nee

Aantal vragen

20

30

Tijdslimiet

A1: 30 minuten*
A2: 30 minuten*
B1: 40 minuten*
B2: 50 minuten*

A1-A2: 45 minuten*
A2-B1: 45 minuten*
B1-B2: 60 minuten*

Gebruik woordenboek 

toegestaan

toegestaan

 *Dyslectische leerlingen krijgen 25% extra toetstijd.

Beoordelen en resultaat

De leestoetsen worden automatisch beoordeeld. Het resultaat van de leerling op de toets wordt direct na afname automatisch berekend. Aan de toetsen wordt een absolute en percentuele totaalscore, het behaalde ERK-niveau en de bijbehorende ontwikkelscore toegekend. Daarnaast wordt er een detailuitslag gegeven op toetsonderdeel. Tevens wordt in het JIJ! LVS per aspect een toelichting gegeven. Er wordt uitgelegd wat er op het niveau van de leerling verwacht wordt. Ook staan er voorbeeldvragen bij die illustreren hoe het betreffende aspect in de toetsen gemeten wordt. Ga voor meer informatie hierover naar toetsresultaten interpreteren.

Download hier een pdf-bestand met een overzicht van deze toelichtingen en voorbeeldvragen.

Aan de niveautoetsen wordt tevens automatisch een cijfer toegekend. Aan de combinatietoetsen kun je handmatig een cijfer toekennen. Lees hierover meer bij cijfer.