Luisteren

Inhoud

Het JIJ! LVS bevat toetsen Duits luisteren voor de ERK-niveaus A1 tot en met B2. Er zijn toetsen op twee niveaus (combinatietoetsen), voor intake, en toetsen op één niveau (niveautoetsen) voor voortgang en afsluiting. De combinatietoetsen bevatten 30 vragen (15 vragen per niveau), de niveautoetsen bevatten 20 vragen. Voor de luistertoetsen Duits geldt altijd dat de audioteksten in het Duits zijn en de vragen en instructies in het Nederlands.

Afname

 

Niveautoetsen

Combinatietoetsen

Digitaal

ja

ja

Op papier

nee

nee

Aantal vragen

20

30

Tijdslimiet

40 min - 50 min*

50 min - 60 min*

Gebruik woordenboek

toegestaan

toegestaan

* De toetstijd per toets is afgestemd op de lengte van de geluids- en/of videofragmenten in de toets. De precieze toetstijd is steeds af te lezen bij de toetsinformatie in het JIJ! LVS. Dyslectische leerlingen krijgen 25% extra toetstijd.

Beoordelen en resultaat

De luistertoetsen worden automatisch beoordeeld. Het resultaat van de leerling op de toets wordt direct na afname automatisch berekend. Aan de toetsen wordt een absolute en percentuele totaalscore, het behaalde ERK-niveau en de bijbehorende ontwikkelscore toegekend. Daarnaast wordt er een detailuitslag gegeven op toetsonderdeel. Ga voor meer informatie hierover naar toetsresultaten interpreteren. Aan de niveautoetsen wordt tevens automatisch een cijfer toegekend. Aan de combinatietoetsen kun je handmatig een cijfer toekennen. Lees hierover meer bij cijfer.