Hulpmiddelen toekennen aan leerlingen

Het is als school- en vestigingsbeheederr mogelijk om aanvullende hulpmiddelen in te stellen in het JIJ! LVS voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie. Zo biedt het JIJ! LVS de mogelijkheid om 25% toetstijdverlenging toe te kennen en om de tekstgrootte te wijzigen in de toetsspeler. Je kunt de hulpmiddelen op de volgende manieren aanzetten:

Handmatig hulpmiddelen aanzetten
Hulpmiddelen importeren