Voorbereiding niet-digitale afname

De toetsen Spreken en Gesprekken voeren worden een-op-een afgenomen door een gespreksleider aan de hand van papieren toetsboekjes. Tijdens de afname maakt de gespreksleider aantekeningen op het aantekeningenblad, zodat de taalproductie van de leerling op een later moment beoordeeld kan worden in het beoordelingsmodel in het JIJ! LVS.

De gespreksleider moet elke leerling dezelfde instructie geven en zich houden aan de gespreksleidraad zoals opgenomen in de toetsboekjes. De toetsleider en beoordelaar bereiden zich op de toetsafname voor door:

  • op de hoogte te zijn van organisatiebrede afspraken;
  • de handleiding door te lezen;
  • de specifieke gespreksleidraad voor de af te nemen toets door te lezen;
  • de beoordelingscriteria door te lezen.

Ook bij de toetsen Spreken en Gesprekken voeren is het belangrijk dat de afname plaatsvindt in een rustig lokaal waar de benodigde materialen (zoals toetsboekjes, opnameapparatuur, kladpapier en potloden) tijdig klaarliggen. Belangrijk is dat de gespreksleider op tijd aanwezig is. Leg de afnamecondities daarom vooraf vast: de tijd waarop de gespreksleider aanwezig moet zijn, de materialen die de gespreksleider klaar moet leggen, of er een beoordelaar aanwezig is, of er een geluidsopname plaatsvindt, eventuele toetstijdverlenging in verband met dyslexie of dyscalculie, etc.

Docentmateriaal

Het docentmateriaal, met hierin de opdrachten en het aantekeningenblad, kan worden gedownload vanuit de toetsinformatie onder het kopje 'Docentmateriaal'.

Toets starten en afronden

Je start en stopt de toets vanuit het JIJ! LVS zodat het systeem de toets ziet als afgenomen en het beoordelingsmodel wordt vrijgegeven.