Toetsen in het JIJ! LVS

Het JIJ! LVS bevat ruim 500 methodeonafhankelijke toetsen rekenen, Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, voor het voortgezet onderwijs. De taal- en rekentoetsen zijn ontwikkeld op basis van landelijk vastgestelde kaders, zoals het Referentiekader taal en rekenen en het Europees Referentiekader (ERK). Daarnaast bevat het toetsplatform schoolexamens voor rekenen en kijk-en luisteren, hart en handen-instrumenten en een kerndoeltoets wiskunde leerlijntoetsen die inzicht geven in waar een leerling staat ten opzichte van de tussendoelen van het SLO.

Ga naar de volgende pagina’s voor meer informatie over de toetsen: